You dont have javascript enabled! Please enable it!

sách tranh, truyện tranh, thứ hạng, vắn tắt, lược bỏ tiếng Nhật là gì ?

sách tranh, truyện tranh, thứ hạng, vắn tắt, lược bỏ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sách tranh, truyện tranh, thứ hạng, vắn tắt, lược bỏ tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
sách tranh, truyện tranh, thứ hạng, vắn tắt, lược bỏ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sách tranh, truyện tranh thứ hạng vắn tắt, lược bỏ

sách tranh, truyện tranh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : えほん
Ví dụ :
đứa bé đó rất thích truyện tranh
そのきです。

thứ hạng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じゅんい
Ví dụ :
thứ hạng năm nay so với năm ngoái đã tăng lên rồi
よりもがりました。

vắn tắt, lược bỏ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : りゃく
Ví dụ :
bạn có biết IT là viết tắt của cái gì không
「IT」はっていますか。

Trên đây là nội dung bài viết : sách tranh, truyện tranh, thứ hạng, vắn tắt, lược bỏ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: