You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

hoa cúc, mặt phẳng, hít vào tiếng Nhật là gì ?

hoa cúc, mặt phẳng, hít vào tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hoa cúc, mặt phẳng, hít vào tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
hoa cúc, mặt phẳng, hít vào tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hoa cúc mặt phẳng hít vào

hoa cúc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きく
Ví dụ :
tôi đa mua hoa cúc đến rồi
菊のってきました。

mặt phẳng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : へいめん
Ví dụ :
Đeo cái kính này sẽ nhìn hình 2 D thành hình 3D (lập thể) đó
このメガネをかけるとえます。

hít vào

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : すいこむ
Ví dụ :
Tôi đã hít cả bụi vào rồi
ほこりをんじゃった。

Trên đây là nội dung bài viết : hoa cúc, mặt phẳng, hít vào tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: