10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 573

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 573

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 573. Mời các bạn cũng học đều đặn mỗi ngày 10 từ vựng tiếng Nhật. Đây là những từ vựng thông dụng trong cuộc sống và bổ trợ tốt cho việc nâng cao vốn từ vựng giao tiếp. 10 từ này được lần lượt lấy từ list 1000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng.

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 573

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 573

5721. 音読み onyomi nghĩa là gì?

Ý nghĩa : cách đọc âm ON trong tiếng nhật

Ví dụ 1 :

このみはですか。
cách đọc âm on của chữ kanji này là gì vậy

Ví dụ 2 :

このみは「か」です。
Cách đọc âm On của từ chữ Hán này là “”Ka””

5722. 共通語 kyoutsuugo nghĩa là gì?

Ý nghĩa : ngôn ngữ phổ thông

Ví dụ 1 :

インドではだよ。
tại Ấn Độ tiếng anh là ngôn ngữ phổ thông

Ví dụ 2 :

だ。
Ngôn ngữ phổ thông trên thế giới là Tiếng Anh.

5723. 草木 kusaki nghĩa là gì?

Ý nghĩa : thảo mộc, cây cỏ

Ví dụ 1 :

この庭は草が枯れているね。
cây cỏ trong vườn này đang héo dần nhỉ

Ví dụ 2 :

はいろいろながあります。
Thảo mộc có nhiều công dụng.

5724. 木枯らし kogarashi nghĩa là gì?

Ý nghĩa : gió lạnh

Ví dụ 1 :

枯らしが吹いているよ。
bên ngoài gió lạnh đang thổi đấy

Ví dụ 2 :

枯らしが吹いて、えさせた。
Gió lạnh thổi khiển cơ thể run lên.

5725. 締まる shimaru nghĩa là gì?

Ý nghĩa : vững chắc, chắc chắn

Ví dụ 1 :

レバーをすと締まります。
Vặn cái cần sang phải là đóng lại đó

Ví dụ 2 :

は筋がしまっている。
Anh ấy có cơ bắp săn chắc.

5726. 週休 shuukyuu nghĩa là gì?

Ý nghĩa : kì nghỉ hàng tuần

Ví dụ 1 :

うちのです。
công ty tôi một tuần nghỉ 2 ngày

Ví dụ 2 :

わがだ。
Kì nghỉ hàng tuần của công ty chúng tôi là thứ bảy và chủ nhật.

5727. 剝げる hageru nghĩa là gì?

Ý nghĩa : bong ra, rời ra

Ví dụ 1 :

のペンキが剝げてきたな。
sơn ở tường đã bong ra rồi

Ví dụ 2 :

ポスターはからはげた。
Poster đã bị bong ra khỏi tường.

5728. 見比べる mikuraberu nghĩa là gì?

Ý nghĩa : nhìn và so sánh, cân nhắc

Ví dụ 1 :

比べたの。
cô ấy đã so sánh khuôn mặt của 2 người đó

Ví dụ 2 :

つの比べたあげく、Aにしました。
Sau khi cân nhắc giữa hai loại thì tôi đã quyết định chọn loại A.

5729. 要項 youkou nghĩa là gì?

Ý nghĩa : các mục quan trọng

Ví dụ 1 :

項をよくおみください。
Hãy đọc các khoản mục quan trọng trong thông báo tuyển dụng

Ví dụ 2 :

項をんでください。
Hãy đọc các mục quan trọng của tài liệu.

5730. 洋式 youshiki nghĩa là gì?

Ý nghĩa : kiểu tây

Ví dụ 1 :

のトイレはです。
nhà vệ sinh trong nhà anh ta theo kiểu tây

Ví dụ 2 :

きです。
Tôi rất thích lễ cưới kiểu Tây.

Trên đây là 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 573. Mời các bạn cùng học bài tiếp theo tại đây : 10 từ mỗi ngày 574. Hoặc xem các từ vựng tương tự khác trong cùng chuyên mục : 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :