You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 宅 勤 部

âm hán việt và cách đọc chữ 宅 勤 部

âm hán việt và cách đọc chữ 宅 勤 部
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

宅 – Âm Hán Việt : TRẠCH

Cách đọc Onyomi : たく
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 宅 :

(おたく):nhà
(じゅうたく):chủ nhà
(じたく);nhà của mình
(きたく):về nhà

勤 – Âm Hán Việt : CẦN

Cách đọc Onyomi : きん
Cách đọc Kunyomi : つと
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 勤 :

(きんむ):công việc
(つうきん):đi làm
(しゅっきん):đi làm, sự tới nơi làm việc
める(つとめる):làm việc, đảm nhiệm

部 – Âm Hán Việt : BỘ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 部 :

(ぜんぶ):toàn bộ
(ぶちょう):trưởng phòng
(へや):phòng
(ぶぶん):bộ phận
(がくぶ):ngành học, khoa

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: