You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 担 当 頂

âm hán việt và cách đọc chữ 担 当 頂

âm hán việt và cách đọc chữ 担 当 頂
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

担 – Âm Hán Việt : ĐẢM

Cách đọc Onyomi : たん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 担 :

(たんとう):đảm đương
(ぶんたん):sự gánh vác (trách nhiệm)

当 – Âm Hán Việt : ĐƯƠNG

Cách đọc Onyomi : とう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 当 :

(とうじつ):ngày hôm đó, ngày được nhắc tới
(とう)~
(べんとう):cơm hộp
たる(あたる):trúng, đúng ( trả lời)

頂 – Âm Hán Việt : ĐÍNH

Cách đọc Onyomi : ちょう
Cách đọc Kunyomi : いただ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 頂 :

(ちょうてん):đỉnh điểm
(いただく):nhận, xin nhận
(ちょうじょう):đỉnh

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: