Cấu trúc ngữ pháp いかんによらず/いかんを問わず(いかんをとわず)/いかんにかからず ikanniyorazu/ ikanwotowazu/ ikannikakarazu

Cấu trúc ngữ pháp いかんによらず/いかんを問わず(いかんをとわず)/いかんにかからず ikanniyorazu/ ikanwotowazu/ ikannikakarazuCấu trúc ngữ pháp いかんによらず/いかんを問わず(いかんをとわず)/いかんにかからず ikanniyorazu/ ikanwotowazu/ ikannikakarazu

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp いかんによらず/いかんをわず(いかんをとわず)/いかんにかからず ikanniyorazu/ ikanwotowazu/ ikannikakarazu

Mục lục :

Cấp độ : N1

Cách chia :

Nのいかんによらず
Nのいかんをわず
Nのいかんにかからず

Ý nghĩa, cách dùng :

Diễn tả ý nghĩa “Dù với bất cứ N nào thì… hay không phụ thuộc vào N/ không liên quan/ quan tâm tới N thì…”.

Ví dụ

にいかんにかからず、みなはするとになる。
Riyuu ni ikan ni kakara zu, mina ha kaisha no kaigi ni kesseki suru to kubi ni naru.
Dù với bất cứ lý do nào thì mọi người hễ vắng mặt trong cuộc họp của công ty thì sẽ bị sa thải.

にいかんによらず、このになったら、みなのチャンスはじです。
Gakureki ni ikan ni yora zu, kono kaisha no shain ni nattara, mina no chansu ha onaji desu.
Nếu muốn trở thành nhân viên của công ty này thì cơ hội mọi người là như nhau không phụ thuộc vào thành tích học tập.

のいかんをわず、メールでけません。
Naiyou no ikan o towa zu, meru de henji o uke mase n.
Dù với bất cứ nội dung nào thì tôi không nhận phản hồi qua thư.

況のいかんによらず、許たないはこのきのクラブにれない。
Joukyou no ikan ni yora zu, kyoka o mota nai hito ha kono kuruma suki no kurabu ni ire nai.
Dù với bất cứ hoàn cảnh nào thì những người không có bằng lái thì không thể vào câu lạc bộ yêu thích xe này.

のいかんをわず、提したしません。
Shiken no kekka no ikan o towa zu, teishutsu shi ta shorui ha kaeshi mase n.
Dù với bất cứ kết quả thi nào thì chúng tôi sẽ không trả lại giấy tờ đã nộp.

Chú ý:
+) Chữ hán của いかん là 如
+) Đây là dạng nói trang trọng và kiểu cách.

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

いかんだ ikanda
いかんによって ikanniyotte
いかんによらず/いかんをわず)/いかんにかからず ikanniyorazu/ ikanwotowazu/ ikannikakarazu

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp いかんによらず/いかんをわず(いかんをとわず)/いかんにかからず ikanniyorazu/ ikanwotowazu/ ikannikakarazu. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: