Cấu trúc ngữ pháp から~まで kara~made

Cấu trúc ngữ pháp から~まで kara~madeCấu trúc ngữ pháp から~まで kara~made

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp から~まで kara~made

Mục lục :

Cấp độ : N5

Cách chia :

N +から、N+まで~

Ý nghĩa, cách dùng :

Diễn tả một giới hạn, phạm vi từ (điểm khởi đầu) … đến… (điểm kết thúc), bao gồm khái niệm về thời gian, địa điểm, khoảng cách

Ví dụ

銀行は9時午前から5時午後まで働います。
Ginkō wa kyū ji gozen kara go ji gogo made hatarai masu.
Ngân hàng làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

今週、東京から青森まで晴れです。
konshū, tōkyō kara aomori made hare desu.
Tuần này, từ Tokyo đến Aomori đều nắng.

昨日の晩、8時から10時まで本を読みます。
kinō no ban, hachi ji kara ichi zero ji made hon o yomi masu.
Tối qua tôi đọc sách từ 8 giờ đến 10 giờ.

僕の家から学校まで7キロメートあります。
boku no ie kara gakkō made nana kiro mēto ari masu.
Từ nhà tôi tới trường mất 7 cây số.

ここからあそこまでタクシで行くなら3時間もかかりますよ。
koko kara asoko made takushi de iku nara san jikan mo kakari masu yo.
Từ đây tới đó đi bằng Taxi thì tốn tận 3 tiếng đấy.

Chú ý: Cũng có thể dùng tách riêng ”から” và ”まで” trong 1 câu.

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp から~まで kara~made. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: