Cấu trúc ngữ pháp こと koto

Cấu trúc ngữ pháp こと kotoCấu trúc ngữ pháp こと koto

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp こと koto

Mục lục :

Cấp độ : N4

Cách chia :

N+のこと
Aな+こと
Aい+こと
động từ thể ngắn+こと

Ý nghĩa, cách dùng :

  1. Dùng để làm danh từ trong câu.
    あの人のことを知りますか。

Cô có biết gì về người kia không ?
日本に行ったことがありますか。

Bạn đã đi Nhật Bản bao giờ chưa?
金子さんは好きなことありますか。

Cô Kaneko có thích gì không ?
日本語の難しいことは何ですか。

Trong tiếng Nhật thì cái gì là khó nhất ?
富士山を登ったことありますか。

Bạn đã leo núi Phú Sĩ bao giờ chưa?

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp こと koto. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: