Cấu trúc ngữ pháp ないまでも naimademo

Cấu trúc ngữ pháp ないまでも naimademoCấu trúc ngữ pháp ないまでも naimademo

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp ないまでも naimademo

Cấp độ : N1

Cách chia :

Vないまでも

Ý nghĩa, cách dùng :

Diễn tả ý nghĩa “tuy chưa đến mức… nhưng cũng ít nhất cỡ này…”. Vế trước thường là những sự việc ở mức độ cao, vế sau là những sự việc ở mức độ thấp hơn, cuối câu là những cách nói chỉ ý chí, hi vọng, mệnh lệnh.

Ví dụ

直接で顔に合うと言わないまでも電話やメールで連絡しなさい。
Chokusetsu de kao ni au to iwa nai made mo denwa ya mēru de renraku shinasai.
Không đến mức phải gặp mặt trực tiếp nhưng ít nhất hãy liên lạc bằng điện thoại hay email.

大声で叱らないまでもしとしと注意したほうがいいと思います。
Oogoe de shikara nai made mo shitoshito chuui shi ta hou ga ii to omoi masu.
Chưa đến mức phải mắng to nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng nên nhẹ nhàng nhắc nhở là hơn.

新しい教科書を買わないまでも他の人に借りてください。
Atarashii kyoukasho o kawa nai made mo ta no hito ni kari te kudasai.
Không đến mức phải mua hẳn sách giáo khoa mới nhưng ít nhất nên mượn của người khác.

個々の字を暗記しないまでもざっと覚えなさい。
Koko no ji o anki shi nai made mo zatto oboenasai.
Không đến mức phải nhớ từng chữ một nhưng ít nhất hãy nhớ qua loa.

その書類を全部読まないまでも主要な書類だけをちゃんと読んでください。
Sono shorui o zenbu yoma nai made mo shuyou na shorui dake o chanto yon de kudasai.
Không đến mức phải đọc toàn bộ những tài liệu này mà ít nhất cũng hãy đọc hẳn hoi những tài liệu quan trọng thôi.

Chú ý:
+) Cấu trúc này hay được sử dụng dưới những hình thức:「…とは言わない」、「言えないまでも」
+) Thể văn viết trang trọng của 「ないまでも」là「ぬまでも」

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

までだ/までのことだ madeda/ madenokotoda
これ/それまでだ kore/ soremadeda
ないまでも naimademo

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp ないまでも naimademo. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: