Cấu trúc ngữ pháp なければだめだ nakerebadameda

Cấu trúc ngữ pháp なければだめだ nakerebadamedaCấu trúc ngữ pháp なければだめだ nakerebadameda

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp なければだめだ nakerebadameda

Cách chia :

Vないー>なければだめだ

Ý nghĩa, cách dùng và ví dụ :

Diễn tả ý nghĩa “phải thực hiện một hành động nào đó”.

Ví dụ

宿題をしなければだめだ。
Shukudai wo shinakereba dame da.
Tôi phải làm bài tập.

毎日学校に行かなければだめだ。
Mainichi gakkou ni ikanakereba dame da.
Tôi phải tới trường mỗi ngày.

朝ごはんを食べなければだめだ。
Ban go han wo tabenakereba dame da.
Phải ăn sáng.

入学試験を受けなければだめだ。
Nyuugaku shiken wo ukenakereba dame da.
Tôi phải thi kì thi đầu vào.

毎日家事をしなければだめだ。
Mainichi kaji wo shinakereba dame da.
Tôi phải làm việc nhà mỗi ngày.

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp なければだめだ nakerebadameda. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: