Cấu trúc ngữ pháp について nitsuite, ni tsuite

Cấu trúc ngữ pháp について nitsuite, ni tsuiteCấu trúc ngữ pháp について nitsuite, ni tsuite

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp について nitsuite, ni tsuite

Cấp độ : N3, N2

Cách chia :

N + について
N + Số lượng + について

Ý nghĩa, cách dùng :

1.Diễn tả chủ đề được nói tới. Thường được dịch là “”Về..””

Ví dụ

このについてレポートをかなければならない。
Tôi phải viết báo cáo về nội dung của quyển sách này

きについてきたいことがある。
Tôi có điều muốn hỏi về thủ tục nhập học

についてもっとりたい。
Tôi muốn biết rõ hơn về gia đình cô ấy

このについてのしていただけませんか。
Cậu có thể kể cho tôi nghe cảm nghĩ về cuốn sách này không?

そのについてよくしなさい
Hãy nghĩ kĩ lại về công việc đó đi

2.Cho mỗi/ Cứ mỗi

このくて、キロメートについてがあります。
Địa phương này đất rộng, cứ mỗi 1 cây số lại có nhà.

これから、たちのクラスは10チームにって、4について1チームです。
Bây giờ lớp chúng ta sẽ chia làm 10 đội, cứ 4 người làm thành một đội

のとき、1について5000を与えらせます。
Khi vi phạm luật giao thông thì cứ 1 người sẽ phải nộp 5000 yên

Chú ý: 1. についても và については chỉ là hình thức nhấn mạnh của について, nghĩa không đổi
2. につきまして là dạng lịch sự của について

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

につき:nitsuki,ni tsuki
についての:nitsuiteno, ni tsuiteno

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp について nitsuite, ni tsuite. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :