Cấu trúc ngữ pháp を通じて(をつうじて、wotsuujite) wotsuujite

Cấu trúc ngữ pháp を通じて(をつうじて、wotsuujite) wotsuujite

Cấu trúc ngữ pháp を通じて(をつうじて、wotsuujite) wotsuujite

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp を通じて(をつうじて、wotsuujite) wotsuujite

Mục lục :

Cấp độ : N2

Cách chia :

Nを通じて

Ý nghĩa, cách dùng :

  1. Diễn tả ý nghĩa thực hiện một hành động, hành vi qua một vật trung gian nào đó. Không sử dụng cách dùng này cho phương tiện giao thông. Thường dịch là “qua, bởi,…”

Ví dụ

僕は先生を通じて山田さんのことを知っていた。
Boku ha sensei otsuujite yamada san no koto o shitte i ta.
Tôi thông qua thầy giáo mà biết về anh Yamada.

友達を通じて、その事件の詳しいことを知っています。
tomodachi otsuujite, sono jiken no kuwashii koto o shitte i masu.
Qua bạn bè mà tôi biết những việc cụ thể về sự kiện đó.

翻訳者を通じて、相手が言っていることが分かります。
honyaku sha otsuujite, aite ga itte iru koto ga wakari masu.
Thông qua người phiên dịch mà tôi hiểu những điều đối phương
đang nói.

2.Diễn tả ý nghĩa “ thông suốt một khoảng thời gian nhất định nào đó”. Chỉ dùng với những danh từ chỉ thời gian.

Ví dụ

彼女は別れ時間の一年を通じて、何も変わらない。
kanojo ha wakare jikan no ichi nen otsuujite, nani mo kawara nai.
Cô ấy suốt khoảng thời gian chia tay là một năm mà không thay đổi gì.

この辺りは一週間を通じて雨でした。
kono atari ha ichi shuukan otsuujite ame deshi ta.
Khu vực này đã mưa suốt một tuần.

あの画家は生涯を通じて、価値ある作品を作れませんでした。
ano gaka ha shougai otsuujite, kachi aru sakuhin o tsukure mase n deshi ta.
Hoạ sĩ đó suốt một đời người đã không thể tạo ra một tác phẩm có giá trị nào.

Chú ý:
― Đây là cách nói mang tính văn viết.
―Có thể nói cách khác là “を通して” mà vẫn không thay đổi ý nghĩa.

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

を通して wotooshite

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp を通じて(をつうじて、wotsuujite) wotsuujite. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: