Cấu trúc ngữ pháp 上手だ(じょうずだ、jouzuda) jouzuda

Cấu trúc ngữ pháp 上手だ(じょうずだ、jouzuda) jouzudaCấu trúc ngữ pháp 上手だ(じょうずだ、jouzuda) jouzuda

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp 上手だ(じょうずだ、jouzuda) jouzuda

Cấp độ : N5

Cách chia :

N/Vるのが上手だ
N/Vるのが上手なN

Ý nghĩa, cách dùng :

Diễn tả ý nghĩa ai đó giỏi về một lĩnh vực nào đó.

Ví dụ

僕は絵をかくのがとても上手だ。
Boku ha e o kaku no ga totemo jouzu da.
Tôi rất giỏi vẽ tranh.

彼女はダンスが上手だ。
kanojo ha dansu ga jouzu da.
Cô ấy giỏi nhảy.

彼は歌曲を作るのが上手な人だ。
kare ha kakyoku o tsukuru no ga jouzu na hito da.
Anh ta là người giỏi sáng tác bài hát.

先生は私が外国語が上手だと言いました。
sensei ha watashi ga gaikoku go ga jouzu da to ii mashi ta.
Thầy giáo nói tôi giỏi ngoại ngữ.

あの子は剣道が上手な子だ。
ano ko ha kendou ga jouzu na ko da.
Đứa bé đó là đứa bé giỏi kiếm đạo.

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

下手だ hetada

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp 上手だ(じょうずだ、jouzuda) jouzuda. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: