You dont have javascript enabled! Please enable it!

chật ních, dấu X (đánh dấu khi có lỗi sai), màu xanh sáng tiếng Nhật là gì ?

chật ních, dấu X (đánh dấu khi có lỗi sai), màu xanh sáng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chật ních, dấu X (đánh dấu khi có lỗi sai), màu xanh sáng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
chật ních, dấu X (đánh dấu khi có lỗi sai), màu xanh sáng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chật ních dấu X (đánh dấu khi có lỗi sai) màu xanh sáng

chật ních

Nghĩa tiếng Nhật () : ぎゅうぎゅう
Cách đọc : ぎゅうぎゅう
Ví dụ :
Xe điện chật ních người
がぎゅうぎゅうにんでいますね。

dấu X (đánh dấu khi có lỗi sai)

Nghĩa tiếng Nhật () : バツ
Cách đọc : バツ
Ví dụ :
Tôi bị 3 dấu X, nên được 85 điểm
バツがつあるので85です。

màu xanh sáng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : みずいろ
Ví dụ :
Trên cái hộp có 3 cái ruy bằng màu xanh của nước
のリボンがかかっていたの。

Trên đây là nội dung bài viết : chật ních, dấu X (đánh dấu khi có lỗi sai), màu xanh sáng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: