Học bảng chữ cái tiếng Nhật qua bài hát vui nhộn – Học tiếng Nhật qua bài hát

Học bảng chữ cái tiếng Nhật qua bài hát vui nhộnHọc bảng chữ cái tiếng Nhật qua bài hát vui nhộn

Học bảng chữ cái tiếng Nhật qua bài hát vui nhộn. Bảng chữ cái thì hầu hết mọi nười đều biết rồi, trong bài viết này Tự học online chủ yếu chỉ giới thiệu tới các bạn 1 bài hát tiếng Nhật vui nhộn của trẻ con thôi 🙂

Học bảng chữ cái tiếng Nhật qua bài hát vui nhộn

Tham khảo bảng chữ cái tiếng Nhật :

あ a    い i う u え e お o

か ka き ki く ku け ke こ ko

さ sa し shi す su せ se そ so

た ta ち chi つ tsu て te と to

な na に ni ぬ nu ね ne の no

は ha ひ hi ふ fu へ he ほ ho

ま ma み mi む mu め me も mo

や ya ゆ yu よ yo

ら ra り ri る ru れ re ろ ro

わ wa を o ん n

Xem thêm :

Bài hát tiếng Nhật hay 僕たちは戦わない

Bài hát dễ thương của trẻ con Nhật : con ma

Học tiếng Nhật qua bài hát 恋人達の神話

Trên đây là nội dung bài viết Học bảng chữ cái tiếng Nhật qua bài hát vui nhộn. Mời các bạn cùng học tiếng Nhật qua các bài hát tiếng Nhật khác trong chuyên mục : học tiếng Nhật qua bài hát trên tuhoconline.net

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: