Học chữ Kanji bằng hình ảnh 億, 点, 階

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 億, 点, 階

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 億, 点, 階 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Mục lục

1. 億 : Ức

Cách đọc theo âm Onyomi : オク

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 億, 点, 階

Một trăm triệu người có những suy nghĩ () khác nhau.

Các từ thường gặp:

いちおく một trăm triệu
じゅうおく 1 tỷ
おくまんちょうじゃ tỷ phú

2. 点 : Điểm

Cách đọc theo âm Onyomi : テン

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

cach nho chu kanji diem

Bốn cái chấm đã được đóng dấu

Các từ thường gặp:

てん điểm
じゃくてん điểm yếu
こうさてん ngã tư
てんすう điểm số
けってん nhược điểm
ひゃくてん 100 điểm
くとうてん dấu câu (chấm, phẩy…)
ようてん điểm quan trọng

3. 階 : Giai

Cách đọc theo âm Onyomi : カイ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Mọi người () ở trên chiếc xe bus 2 tầng

Các từ thường gặp:

にかい tầng 2
かいだん cầu thang
だんかい giai đoạn
かいきゅう cấp, bậc

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 次, 々, 他

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 義, 議, 党

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 君, 達, 星

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: