Học chữ Kanji bằng hình ảnh 出、市、村、雨

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 出、市、村、雨

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Chào các bạn, trong bài học hôm nay, mới các bạn tiếp tục học 4 chữ kanji bằng hình ảnh : :

1)Xuất : 出

Cách đọc theo âm Onyomi:  しゅつ、  しゅっ、  すい

Cách đọc theo âm Kunyomi: で,  だ

Cách Nhớ

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 出、市、村、雨
Cửa ra ở đằng này (出口はこちらです)

Các từ thường gặp:

出る(でる):   Đi ra, Đưa ra

出かける(でかける):  Ra khỏi nhà

出す(だす):  Gửi đi, Cho ra khỏi

出口(でぐち): Cửa ra

思い出す(おもいだす): Nhớ

輸出(ゆしゅつ):  Xuất khẩu

出席(しゅっせき): Tham dự, Có mặt

提出する(てしゅつする):  Đề ra, Đưa ra

2)Thị : 市

Cách đọc theo âm Onyomi:  し、

Cách đọc theo âm Kunyomi: いち

Cách Nhớ:

Mọi người đi đến chợ để mua sắm (人々は市場に買い物に行きます)
Mọi người đi đến chợ để mua sắm (人々は市場に買い物に行きます)

Các từ thường gặp:

つくば市(つくばし):  Tỉnh Tsukuba

市長(しちょう):           Tỉnh trưởng

市民(しみん):            Dân thành phố

市役所(しやくしょ):      Trụ sở thành phố

都市(とし):               Đô thị, thành phố

市場(しじょう):          Chợ, Thị trường

市場(いちば):           Chợ

朝市(あさいち):         Chợ sáng

3)Thôn : 村

Cách đọc theo âm Onyomi:  そん、

Cách đọc theo âm Kunyomi: むら

Cách Nhớ:

3
Có một ngôi làng ở phía cái cây (木の向こうに村にあります)

Các từ thường gặp:

(むら): Làng

田村さん(たむらさん):  Ông/bà Tamura

村長(そんちょう):Trưởng làng

村民(そんみん): Dân làng

農村(のうそん):  Nông thôn

市町村(しちょうそん): Thị trấn

漁村(ぎょそん):   Làng chài

4)Vũ : 雨

Cách đọc theo âm Onyomi:  う

Cách đọc theo âm Kunyomi: あめ、  あま

Cách nhớ:

4
Chữ hán này được tạo thành từ mây và những giọt nước mưa (雲と雨粒から、この漢字ができました)

Các từ thường gặp:

(あめ):Mưa

梅雨(つゆ/ばいう): Mùa mưa

大雨(おおあめ): Mưa to, Mưa rào

雨季(うき):  Mùa mưa

暴風雨(ぼうふうう): Mưa gió, Bão

雨水(あまみず): Nước mưa

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn các viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 電、車、駅

Tự học tiếng Nhật online hi vọng bài viết Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Like - シェアしてくださいね ^^ !
Câu hỏi - góp ý :

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :