Học chữ Kanji bằng hình ảnh 出、市、村、雨

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 出、市、村、雨

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Chào các bạn, trong bài học hôm nay, mới các bạn tiếp tục học 4 chữ kanji bằng hình ảnh : :

1)Xuất : 出

Cách đọc theo âm Onyomi:  しゅつ、  しゅっ、  すい

Cách đọc theo âm Kunyomi: で,  だ

Cách Nhớ

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 出、市、村、雨
Cửa ra ở đằng này (出口はこちらです)

Các từ thường gặp:

る(でる):   Đi ra, Đưa ra

かける(でかける):  Ra khỏi nhà

す(だす):  Gửi đi, Cho ra khỏi

(でぐち): Cửa ra

す(おもいだす): Nhớ

(ゆしゅつ):  Xuất khẩu

(しゅっせき): Tham dự, Có mặt

する(てしゅつする):  Đề ra, Đưa ra

2)Thị : 市

Cách đọc theo âm Onyomi:  し、

Cách đọc theo âm Kunyomi: いち

Cách Nhớ:

Mọi người đi đến chợ để mua sắm (人々は市場に買い物に行きます)
Mọi người đi đến chợ để mua sắm (人々は市場に買い物に行きます)

Các từ thường gặp:

つくば(つくばし):  Tỉnh Tsukuba

(しちょう):           Tỉnh trưởng

(しみん):            Dân thành phố

(しやくしょ):      Trụ sở thành phố

(とし):               Đô thị, thành phố

(しじょう):          Chợ, Thị trường

(いちば):           Chợ

(あさいち):         Chợ sáng

3)Thôn : 村

Cách đọc theo âm Onyomi:  そん、

Cách đọc theo âm Kunyomi: むら

Cách Nhớ:

3
Có một ngôi làng ở phía cái cây (木の向こうに村にあります)

Các từ thường gặp:

(むら): Làng

さん(たむらさん):  Ông/bà Tamura

(そんちょう):Trưởng làng

(そんみん): Dân làng

(のうそん):  Nông thôn

(しちょうそん): Thị trấn

(ぎょそん):   Làng chài

4)Vũ : 雨

Cách đọc theo âm Onyomi:  う

Cách đọc theo âm Kunyomi: あめ、  あま

Cách nhớ:

4
Chữ hán này được tạo thành từ mây và những giọt nước mưa (雲と雨粒から、この漢字ができました)

Các từ thường gặp:

(あめ):Mưa

(つゆ/ばいう): Mùa mưa

(おおあめ): Mưa to, Mưa rào

季(うき):  Mùa mưa

(ぼうふうう): Mưa gió, Bão

(あまみず): Nước mưa

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn các viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 電、車、駅

Tự học tiếng Nhật online hi vọng bài viết Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: