Học chữ Kanji bằng hình ảnh 切、作 、未

Học chữ Kanji bằng hình ản切、作 、未Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)THIẾT : 切

Cách đọc theo âm Onyomi:  せつ, さい

Cách đọc theo âm Kunyomi: き, きっ

Cách Nhớ:

78

Bảy samurai chém bằng kiếm của họ.

Các từ thường gặp:

る(る): Cắt, chặt, thái

(きって): Tem

な(たいせつな): Quan trọng

な(しんせつな): Thân thiết, tử tế, hảo tâm

(きっぷ): Vé

締めり(しめり): Hạn cuối

れ(ひとれ): Một mảnh, một miếng

(いっさい): Toàn bộ

 

2)TÁC : 作

Cách đọc theo âm Onyomi:  さく,  さっ, さ

Cách đọc theo âm Kunyomi: つく, づく

Cách Nhớ:

79

Một người làm cái gì đó với con dao.

Các từ thường gặp:

る(つくる): Chế biến, làm, sáng tác

り(てづくり): Thủ công, tự tay làm

(さくぶん): Đoạn văn, sự viết văn

(さくひん): Tác phẩm

(さっか): Tác giả

(そう): Thao tác

(めいさく): Kiệt tác

3)VỊ : 未

Cách đọc theo âm Onyomi:  み

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

80

Cây này chưa trưởng thành.

Các từ thường gặp:

(らい): Đời sau

(まん): Ít hơn, không đầy đủ, thiếu

(こん): Chưa kết hôn

(てい): Chưa quyết định

(せいねん): Vị thành niên

熟(じゅく): Thiếu kinh nghiệm, chưa chín chắn

(めい): Sáng tinh mơ, ban mai

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 文、英 、質

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 験、宿 、題

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 台、央 、映

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: