Học chữ Kanji bằng hình ảnh 勝, 負, 賛

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 勝, 負, 賛

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 勝, 負, 賛 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Mục lục

1. 勝 : Thắng

Cách đọc theo âm Onyomi : ショオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : かつ, まさ_る

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 勝, 負, 賛

Tôi đã thắng vào thứ hai (), không phải thứ ba ().

Các từ thường gặp:

つ かつ chiến thắng
しょうぶ thắng thua
に かってに tự ý
いっしょう một chiến thắng
する ゆうしょうする thắng lợi
けっしょう (trận) chung kết
る まさる lớn hơn, vượt hơn

2. 負 : Phụ

Cách đọc theo âm Onyomi : フ

Cách đọc theo âm Kunyomi : お_う, ま_ける

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 負, 賛, 成

Người thua phải trả tiền

Các từ thường gặp:

ける まける thua
しょうぶ thắng thua
ふたん gánh nặng
う せおう gánh trên vai
傷 ふしょう bị thương
ほうふ khát vọng, tham vọng
かす まかす đánh bại

3. 賛 : Tán

Cách đọc theo âm Onyomi : サン

Cách đọc theo âm Kunyomi : すい

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 賛, 成, 絶

Chúng tôi khen người chồng, người mua về con sò () lớn.

Các từ thường gặp:

する さんせいする đồng ý
する しょうさんする ca ngợi, tán thưởng
否 さんぴ tán thành hay không tán thành
ぜっさん sự ngưỡng mộ lớn

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 成, 絶, 対

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 暖, 涼, 静

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 危, 険, 拾

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: