Học chữ Kanji bằng hình ảnh 卵、皿、覚

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  卵、皿、覚Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Noãn : 卵

Cách đọc theo âm Onyomi:  らん

Cách đọc theo âm Kunyomi:  たまご

Cách Nhớ:

noan

Hãy đập trứng.

Các từ thường gặp:

(たまご): Trứng

(らんおう): Lòng đỏ ( vàng)

(らんぱく): Lòng trắng

き(たまごやき): Trứng rán

 

2)Mãnh : 皿

Cách đọc theo âm Onyomi:

Cách đọc theo âm Kunyomi: さら, ざら

Cách Nhớ:

manh

Đây là hình cái bánh ngọt ở trên chiếc đĩa.

Các từ thường gặp:

(お)(おさら): Đĩa

(はいざら): Gạt tàn

(かみざら): Đĩa giấp

(おおざら): Đĩa to

(こざら): Đĩa nhỏ

い(さらあらい): Rửa chén đĩa

 

3)Giác : 覚

Cách đọc theo âm Onyomi:  かく

Cách đọc theo âm Kunyomi: おぼ, さ, ざ

Cách Nhớ:

giac

Chúng tôi ghi nhớ những gì đã thây () ở trường.

Các từ thường gặp:

える(おぼえる): Nhớ

(かんかく): Cảm giác

める(めがめる): Tỉnh giấc

する(じかくする): Nhận ra

(みかく): Vị giác

(しかく): Thị giác

まし(めましどけい): Đồng hồ báo thức

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 幸、悲、笑

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 痛、恥、怒

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 困、辛、苦

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: