Học chữ Kanji bằng hình ảnh 台、央 、映

Học chữ Kanji bằng hình ản台、央 、映Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)ĐÀI : 台

Cách đọc theo âm Onyomi: だい, たい

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

90

Tôi đứng trên đài.

Các từ thường gặp:

(にだい): 2 cái (máy móc)

(だいどころ): Nhà bếp

(だいふう): Bão bùng

(だい): Giá, khung, bảng

(ぶたい): Bệ, đài

(たいわん): Đài Loan

(だいほん): Kịch bản

2)ƯƠNG : 央

Cách đọc theo âm Onyomi:  おう

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

91 1

Người () đó là nhân vật chính.

Các từ thường gặp:

(ちゅうおう): Trung ương

(ちゅうおうせん): Đường trung tâm

権(ちゅうおうしゅうけん): Tập trung

 

3)ÁNH : 映

Cách đọc theo âm Onyomi:  えい

Cách đọc theo âm Kunyomi: うつ, は

Cách Nhớ:

92

Nhân vật chính () được chiếu trên màn hình.

Các từ thường gặp:

(えいが); Phim

(えいがかん): Rạp chiếu phim

る(うつる): Chiếu, phát

す(うつす): Chiếu bóng, soi

(はんえい): Phản chiếu

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 悪、暗 、産

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 暑、寒 、弱

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 問、説 、者

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: