Học chữ Kanji bằng hình ảnh 君, 達, 星

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 君, 達, 星

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 君, 達, 星 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 君 : Quân

Cách đọc theo âm Onyomi : クン

Cách đọc theo âm Kunyomi : きみ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 君, 達, 星

Tướng quân của tôi cầm gậy và dùng miệng () ra lệnh cho tôi.

Các từ thường gặp:

やまもとくん cậu Yamamoto
きみ bạn
くんしゅ quân chủ, người trị vì

2. 達 : Đạt

Cách đọc theo âm Onyomi : タツ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách nhớ chữ 達:
Cách nhớ chữ Kanji 達
Những con cừu (羊) mang theo đất (土) cuối cùng cũng đi tới đích.

Các từ thường gặp:

ともだち bạn bè
たち わたくしたち chúng tôi
そくたつ đưa thư hỏa tốc
する じょうたつする nhận tốt hơn
はいたつ giao hàng
する たっする đạt đến
する はったつする phát triển
たつじん thạo, chuyên gia

3. 星 : Tinh

Cách đọc theo âm Onyomi : セイ, ショオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : はし

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 星, 雪, 降

Bạn có nghĩ những ngôi sao được sinh ra () từ mặt trời () không.

Các từ thường gặp:

せい ngôi sao
えいせい vệ tinh
せいざ chòm sao
占い ほしうらない lá số tử vi
かせい hỏa tinh
わくせい hành tinh
ながれぼし sao băng
みょうじょう ngôi sao sáng

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 勝, 負, 賛

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 遊, 泳, 疲

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 雪, 降, 直

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: