Học chữ Kanji bằng hình ảnh 堂、物、品

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Đường :

Cách đọc theo âm Onyomi:  どう

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

Trên mặt đất ()  có tòa nhà lớn.

Các từ thường gặp:

食堂(しょくどう): NhÀ ăn

講堂(こうどう): Giàng đường

*堂々と(どうどうと): Đường đường

*公会堂(こうかいどう): Nơi hội họp công cộng

国会議事堂(こっかいぎじどう): Tòa nhà quốc hội

2)Vật :

 

Cách đọc theo âm Onyomi:  ぶつ, もつ

Cách đọc theo âm Kunyomi: もの

Cách Nhớ:

Bò () và cáo là những vật sống.

Các từ thường gặp:

(もの): Đồ, vật

食べ物(たべもの): Đồ ăn

飲み物(のみもの): Đồ uống

買い物(かいもの): Mua sắm

着物(きもの): Kimono

動物(どうぶつ): Động vật

建物(たてもの): Tòa nhà

果物(くだもの): Quả

荷物(にもつ): Hành lý

 

3)Phẩm :

Cách đọc theo âm Onyomi:  ひん

Cách đọc theo âm Kunyomi: しな

Cách Nhớ:

Đây là hình 3 kiện hàng.

Các từ thường gặp:

品物(しなもの): Hàng hóa

日用品(にちようひん): Đồ dùng hàng ngày

製品(せいひん): Sản phẩm

必需品(ひつじゅひん): Nhu yếu phẩm

作品(さくひん): Tác phẩm

上品な(じょうひんな): Cao cấp

下品な(げひんな): Kém chất lượng

食料品(しょくりょうひん): Thực phẩm

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: