Học chữ Kanji bằng hình ảnh 堂、物、品

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  堂、物、品

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Đường : 堂

Cách đọc theo âm Onyomi:  どう

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

duong

Trên mặt đất ()  có tòa nhà lớn.

Các từ thường gặp:

(しょくどう): NhÀ ăn

(こうどう): Giàng đường

*と(どうどうと): Đường đường

*(こうかいどう): Nơi hội họp công cộng

(こっかいぎじどう): Tòa nhà quốc hội

2)Vật : 物

 

Cách đọc theo âm Onyomi:  ぶつ, もつ

Cách đọc theo âm Kunyomi: もの

Cách Nhớ:

vat

Bò () và cáo là những vật sống.

Các từ thường gặp:

(もの): Đồ, vật

(たべもの): Đồ ăn

(のみもの): Đồ uống

(かいもの): Mua sắm

(きもの): Kimono

(どうぶつ): Động vật

(たてもの): Tòa nhà

(くだもの): Quả

(にもつ): Hành lý

 

3)Phẩm : 品

Cách đọc theo âm Onyomi:  ひん

Cách đọc theo âm Kunyomi: しな

Cách Nhớ:

pham

Đây là hình 3 kiện hàng.

Các từ thường gặp:

(しなもの): Hàng hóa

(にちようひん): Đồ dùng hàng ngày

(せいひん): Sản phẩm

(ひつじゅひん): Nhu yếu phẩm

(さくひん): Tác phẩm

な(じょうひんな): Cao cấp

な(げひんな): Kém chất lượng

(しょくりょうひん): Thực phẩm

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 将, 祖, 育

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 踊, 活, 末

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 船, 座, 席

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: