Học chữ Kanji bằng hình ảnh 夏、秋、冬

Học chữ Kanji bằng hình ản夏、秋、冬Học chữ Kanji bằng hình ảnh 夏、秋、冬

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)HẠ : 夏

Cách đọc theo âm Onyomi:  か, げ

Cách đọc theo âm Kunyomi: なつ

Cách Nhớ:

35

Vì mùa hè rất nóng nên con người mệt lử dưới bóng dâm.

Các từ thường gặp:

(なつ): Mùa hè

み(なつやすみ): Nghỉ hè

(なつふく): Quần áo mùa hè

(まなつ): Giữ  hè

(しょ): Đầu hè

至(し): Hạ chí

(しゅんしゅうとう): Xuân hạ thu đông

2)THU : 秋

Cách đọc theo âm Onyomi:  しゅう

Cách đọc theo âm Kunyomi:  あき

Cách Nhớ:

36

Khi mùa thu tới thì lúa chín và hạt chuyển sang màu của lửa.

Các từ thường gặp:

(あき): Mùa thu

(あきがっき): Học kì thu

(あきかぜ): Gió thu

(しゅうぶん): Thu phân

(ばんしゅう): Cuối thu

(しゅんかしゅうとう): Xuân hạ thu đông

3)ĐÔNG : 冬

Cách đọc theo âm Onyomi:  とう

Cách đọc theo âm Kunyomi: ふゆ

Cách Nhớ:

37

Vào mùa đông nếu bạn đi trên băng thì sẽ rất trơn.

Các từ thường gặp:

(ふゆ): Mùa đông

み(ふゆやすみ): Nghỉ đông

(まふゆ): Giữa đông

至(とうじ): Đông chí

(とうみん): Sự ngủ đông

(だんとう): Mùa đông ấm áp

(しゅんかしゅうとう): Xuân hạ thu đông

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 町、村、雨

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 朝、昼、夕

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 矢、族 、親

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: