Học chữ Kanji bằng hình ảnh 失, 鉄, 速

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 失, 鉄, 速

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 失, 鉄, 速 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 失 : Thất

Cách đọc theo âm Onyomi : シツ

Cách đọc theo âm Kunyomi : うしな_う

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 失, 鉄, 速

Chồng tôi bị (衆) mất việc và anh ấy đang khóc

Các từ thường gặp:

う うしなう mất
しつぎょう thất nghiệp
な しつれいな vô lể
敗する しっぱいする thất bại
する しつれんする thất tình
しつぼう thất vọng
する しっしんする ngất xỉu

2. 鉄 : Thiết

Cách đọc theo âm Onyomi : テツ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Sắt bị mất () giá trị của nó nếu đem nó so sánh với vàng ().

Các từ thường gặp:

ちかてつ xe điện ngầm
てつ sắt
てつどう đường sắt
してつ đường sắt tư nhân
き てっぱんやき nướng trên tấm sắt
筋コンクリート てっきんコンクリート bê tông cốt thép

3. 速 : Tốc

Cách đọc theo âm Onyomi : ソク

Cách đọc theo âm Kunyomi : はや_い

Cách nhớ chữ 速 :
Cách nhớ chữ Kanji 速
Tôi đã chuyển (束) bó hoa một cách nhanh chóng

Các từ thường gặp:

い はやい nhanh
さっそく ngay lập tức
そくたつ giao hàng nhanh, thư nhanh
かいそくでんしゃ tàu cao tốc
こうそくどうろ đường cao tốc
じそく tốc độ (trên giờ)
やかな すみやかな nhanh chóng

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 息, 娘, 奥

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 遅, 駐, 泊

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 堂、物、品

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: