Học chữ Kanji bằng hình ảnh 川、林 、森

Học chữ Kanji bằng hình ản川、林 、森Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)XUYÊN : 川

Cách đọc theo âm Onyomi:   せん

Cách đọc theo âm Kunyomi: かわ, がわ

Cách Nhớ:

51 1

Dòng sông đang chảy.

Các từ thường gặp:

(かわ): Sông, dòng sông

さん(おがわさん): Anh (chị) ogawa

ナイル(ナイルがわ): Sông Nil

(あまのがわ): Ngân hà, dải ngân hà

(かわぎし): Ven sông, bờ sông

(かせん): Sông ngòi

2)LÂM : 林

Cách đọc theo âm Onyomi:  りん

Cách đọc theo âm Kunyomi: はやし, ばやし

Cách Nhớ:

52

Có 2 cây sẽ trở thành rừng nhỏ.

Các từ thường gặp:

(はやし): Rừng

さん(こばやしさん): Anh ( chị) kobayashi

(しんりん): Rừng

(さんりん): Rừng rậm

(りんぎょう): Lâm nghiệp

(まつばやし): Rừng thông

(りんどう): Đường rừng

(みつりん): Rừng rậm

3)SÂM : 森

Cách đọc theo âm Onyomi:  しん

Cách đọc theo âm Kunyomi: もり

Cách Nhớ:

53

Có 3 cây là sẽ trở thành rừng.

Các từ thường gặp:

(もり): Rừng

さん(もりたさん): Anh (chị) morita

(しんりん): Rừng

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 青、白 、黒

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 空、林 、化

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 料、理 、反

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: