Học chữ Kanji bằng hình ảnh 復、表、全

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  復、表、全

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Phục : 復

Cách đọc theo âm Onyomi:  ふく, ぷく, ふっ

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

phuc

Con người đi lại nhiều lần trên con đường hằng ngày ().

Các từ thường gặp:

(ふくしゅう): Luyện tập, ôn bài

(かいふく): Hồi phục

(おうふく): 2 chiều ( đi, về)

(ふっきゅう): Phục hồi

興(ふっこう): Phục hưng

(ふっかつ): Khôi phục

(はんぷく): Lặp lại

 

2)Biểu :  表

Cách đọc theo âm Onyomi: ひょう, ぴょう

Cách đọc theo âm Kunyomi: おもて, あらわ

Cách Nhớ:

bieu

Cô ấy thể hiện niềm vui khi cái cây lớn nhanh.

Các từ thường gặp:

(おもて):  Bề mặt

(ひょう): Bàng biểu

(はっぴょう): Phát biểu

す(あらわす): Thể hiện

(ひょうし): Trang bìa

(だいひょう): Đại biểu

(ひょうじょう); Biểu hiện tình cảm

 

3)Toàn : 全

Cách đọc theo âm Onyomi: ぜん, まった

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

toan

Nhà vua () quản lí toàn bộ các ngọn núi.

Các từ thường gặp:

(ぜんぶ): Toàn bộ

(あんぜん): An toàn

(ぜんこく): Toàn quốc

(ぜんいん): Tất cả thành viên

く(まったく): Hoàn toàn (không)

な(かんぜんな): Hoàn toàn

(ぜんりょく): Hết sức

*て(すべて): Toàn bộ

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 際, 関, 係

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 談, 案, 内

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 旅、場、戸

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: