Học chữ Kanji bằng hình ảnh 心、手、足

Học chữ Kanji bằng hình ản心、手、足Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)TÂM : 心

Cách đọc theo âm Onyomi:   しん

Cách đọc theo âm Kunyomi: こころ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 心、手、足

Trái tim đang cử động.

Các từ thường gặp:

(こころ): Trái tim, tấm lòng, tâm hồn

する (あんしんする): An tâm

する(しんぱいする): Lo lắng

(ちゅうしん): Trung tâm

な(ねっしんな): Nhiệt tình

する(かんしんする): Quan tâm

(しんりがく): Tâm lí học

2)THỦ : 手

Cách đọc theo âm Onyomi:  しゅ

Cách đọc theo âm Kunyomi: て, た

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 心、手、足

Hình của một bàn tay.

Các từ thường gặp:

(): Bàn tay

な(へな): Kém , dốt

な(*じょうずな): Giỏi, khá

(がみ): Bức thư

い(おあらい): Toa lét, nhà vệ sinh

(きっ): Tem thư

う(つだう): Giúp đỡ

(かしゅ): Ca sĩ

3)TÚC : 足

Cách đọc theo âm Onyomi:  そく, ぞく

Cách đọc theo âm Kunyomi: あし, た

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 心、手、足

Buổi tối, có người đội mũ ngắm trăng và mây.

Các từ thường gặp:

(あし): Chân

りる (りる): Đủ, có đủ

す(す): Cộng, thêm vào

(いっそく): Một đôi ( giày), một bước

(みずぶそく): Thiếu nước

(えんそく): Chuyến tham quan, dã ngoại

(まんぞく): Thỏa mãn

(あしおと): Tiếng bước chân

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 飯、牛 、豚

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 川、林 、森

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 首、道、山

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: