You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 授、徒、練

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  授、徒、練Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Thụ /Thọ:  授

Cách đọc theo âm Onyomi:  じゅ

Cách đọc theo âm Kunyomi: さず

Cách Nhớ:

Được hướng dẫn cũng như nhận ()đồ từ ai đó.

Các từ thường gặp:

(じゅぎょう): Lớp học

(きょうじゅ): Giáo sư

(じゅぎょうりょう): HỌc phí

*ける(さずける): Ban cho

*かる(さずかる): Nhận

 

2)Đổ : 徒

Cách đọc theo âm Onyomi: と

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

Đệ tử đang chạy ()trên đường.

Các từ thường gặp:

(せい): Học sinh

*(ほで): Đi bộ

イスラム(イスラムきょう): Tín đồ hồi giáo

キリスト(キリストきょう): Tín đồ kito giáo

 

3)Luyện : 練

Cách đọc theo âm Onyomi: れん

Cách đọc theo âm Kunyomi: ね

Cách Nhớ:

Tại phương đông () ,tôi tập se chỉ ().

Các từ thường gặp:

(れんしゅう): Luyện tập

(くんれん): Huấn luyện

*る(る): Rèn luyện

(しれん): Thí luyện

*(せんれん): Tuyển chọn và rèn luyện

*(みれん): Còn lưu luyến chưa từ bỏ

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 由、届、利

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 復、表、全

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 復、表、全

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: