Học chữ Kanji bằng hình ảnh 放, 変, 歯

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 放, 変, 歯

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 放, 変, 歯 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 放 : Phóng

Cách đọc theo âm Onyomi : ホオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : はな_す

Cách Nhớ:

Chúng tôi được phóng thích bên dưới lá cờ.

Các từ thường gặp:

す はなす rời bỏ, rời ra
ほうそう truyền phát (âm thanh, hình ảnh)
する かいほうする mở
する かいほうする giải phóng
ついほう trục xuất
す てばなす buông tay, từ bỏ
ほうしゃのう có tính phóng xạ
ほうか phóng hỏa

2. 変 : Biến

Cách đọc theo âm Onyomi : ヘン

Cách đọc theo âm Kunyomi : か_わる

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 変, 歯, 髪

Anh ấy đang mặc bộ quần áo kì quái

Các từ thường gặp:

な へんな lạ
わる かわる thay đổi (tự động từ)
える かえる thay đổi (tha động từ)
たいへん rất, cực
へんか thay đổi, biến đổi
へんこう thay đổi
わらず あいかわらず như thường lệ

3. 歯 : Xỉ

Cách đọc theo âm Onyomi : シ

Cách đọc theo âm Kunyomi : は

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歯, 髪, 絵

Ngừng () nói, và nhai cơm() kĩ với răng của bạn đi.

Các từ thường gặp:

は răng
はいしゃ nha sĩ
むしば sâu răng
き はみがき việc đánh răng
 しか nha khoa

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 守, 過, 夢

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 葉, 景, 記

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 髪, 絵, 横

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: