Học chữ Kanji bằng hình ảnh 文、英 、質

Học chữ Kanji bằng hình ản文、英 、質Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Văn : 文

Cách đọc theo âm Onyomi: ぶん, もん

Cách đọc theo âm Kunyomi: ふみ

Cách Nhớ:

van

Một cái hoa văn trên bình cổ được biến thành chữ viết.

Các từ thường gặp:

(ぶんがく):Văn học

(さくぶん): sáng tác

(ぶんか): văn hóa

*(もじ): chữ viết

(ぶんぽう): ngữ pháp

(えいぶん): chữ/câu tiếng anh

句(もんく): phàn nàn

(ふみ): chữ

 

2)Anh : 英

Cách đọc theo âm Onyomi:  えい

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

Anh

Người đàn ông  () sinh ra từ rễ cỏ là anh hùng.

Các từ thường gặp:

(えいご): Tiếng anh

雄(えいゆう): Anh hùng

(えいこく): Vương Quốc Anh

(えいかいわ): Hội thoại bằng tiếng anh

典(えいわじてん): Từ điển Anh – Nhật

典(わえいじてん): Từ điển Nhật – Anh

 

3)Chất : 質

Cách đọc theo âm Onyomi:  しつ, しち, ち

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

chat

Dùng 2 cái rìu chặt con sò để kiểm tra chất lượng.

Các từ thường gặp:

(しつもん): Câu hỏi

(しつ): Chất lượng

(せいしつ): Tính chất

(ぶっしつ): Vật chất

(そしつ): Tố chất

*(しんけいしつ): Người để ý chi li tới tận cái nhỏ

(しちや): Hiệu cầm đồ

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 悪、暗 、産

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 暑、寒 、弱

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 問、説 、者

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: