Học chữ Kanji bằng hình ảnh 暖, 涼, 静

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 暖, 涼, 静

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 暖, 涼, 静 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 暖 : Noãn

Cách đọc theo âm Onyomi : ダン

Cách đọc theo âm Kunyomi : あたた_かい

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 暖, 涼, 静

Bạn bè nắm tay nhau sẽ cảm thấy ấm áp

Các từ thường gặp:

かい あたたかい ấm

める あたためる làm cho ấm lên

まる あたたまる ấm lên

房 だんぼう lò sưởi

な おんだんな ấm

だんとう mùa đông ấm hơn mọi năm

2. 涼 : Lương

Cách đọc theo âm Onyomi : リョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : すず_しい

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 涼, 静, 公

Mưa làm mát cả thủ đô()

Các từ thường gặp:

しい すずしい mát mẻ

む すずむ làm mát

せいりょういんりょうすい đồ uống nhẹ

み ゆうすずみ đi ra ngoài vào buổi chiều tối cho mát

3. 静 : Tĩnh

Cách đọc theo âm Onyomi : セイ, ジョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : しず_か(な)

Cách Nhớ:

Sau khi cuộc chiến (),bầu trời trở nên xanh() và nơi đó trở nên yên tĩnh

Các từ thường gặp:

かな しずかな yên lặng

まる しずまる trở nên yên lặng

な れいせいな điềm tĩnh

あんせい nghỉ ngơi tĩnh dưỡng

養する せいようする nghỉ ngơi, an dưỡng

脈 じょうみゃく tĩnh mạch

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 続, 辞, 投

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 公, 園, 込

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 捨, 戻 , 吸

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: