Học chữ Kanji bằng hình ảnh 最, 初, 番

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 最, 初, 番

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 最, 初, 番 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 最 : Tối

Cách đọc theo âm Onyomi : サイ

Cách đọc theo âm Kunyomi : もっと_も

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 最, 初, 番

Để tóm ()được mặt trời ()là một điều cực khó

Các từ thường gặp:

さいしょ đầu tiên
さいご cuối cùng
さいきん mới đây
さいこう cao nhất
低 さいてい thấp nhất
さいしん mới nhất
も もっとも nhất
さいしゅうでんしゃ chuyến tàu cuối

2. 初 : Sơ

Cách đọc theo âm Onyomi : ショ

Cách đọc theo âm Kunyomi : はじ_め, そ_める

Cách nhớ chữ 初:
Cách nhớ chữ Kanji 初
Khi bạn làm kimono, đầu tiên bạn phải dùng dao (刀) để cắt vải

Các từ thường gặp:

めは はじめは đầu tiên, trước tiên
めて はじめて lần đầu tiên
さいしょ đầu tiên
しょきゅう sơ cấp
はつこい mối tình đầu
しょしんしゃ người mới bắt đầu
しょか đầu mùa hè
しい ういういしい vô tội

3. 番 : Phiên

Cách đọc theo âm Onyomi : バン

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Họ lần lượt thu hoạch lúa () ở trên đồng ().

Các từ thường gặp:

いちばん số 1
ばんごう số
にばんめ thứ hai
とうばん đúng phiên (trực, làm việc)
こうばん đồn cảnh sát
ばんぐみ chương trình
るすばんでんわ điện thoại trả lời tự động (khi không nghe máy)
じゅんばん thứ tự

”Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歳, 枚, 冊

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 政, 治, 経

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 神, 様, 信

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: