Học chữ Kanji bằng hình ảnh 服、着 、家

Học chữ Kanji bằng hình ản服、着 、家Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)PHỤC : 服

Cách đọc theo âm Onyomi: ふく

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 服、着 、家

Dưới ánh trăng bạn lấy quần áo.

Các từ thường gặp:

(ふく): Quần áo

(ようふく): Âu phục

(わふく): Quần áo kiểu Nhật

(ふくそう): Trang phục

する(こくふくする): Khắc phục

(せいふく): Đồng phục

(もふく): Tang phục

(せいふく): Chinh phục

2)TRƯỚC : 着

Cách đọc theo âm Onyomi:  ちゃく, じゃく

Cách đọc theo âm Kunyomi: き, ぎ, つ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 服、着 、家

Tôi thấy con cừu () mặc áo len.

Các từ thường gặp:

る(る): Mặc, khoác

(うわ): Áo vét, áo khoác

(した): Đồ lót

く(く): Đến

(もの): Kimono

(とうちゃく): Đến, sự đến nơi

く(おちく): Bình tĩnh, kiềm chế

(みず): Đồ bơi

3)GIA : 家

Cách đọc theo âm Onyomi:  か, け

Cách đọc theo âm Kunyomi: いえ, や

Cách Nhớ:

193 ie

Ngày xưa con người nuôi lợn trong nhà.

Các từ thường gặp:

(いえ): Nhà

(ぞく): Gia đình

庭(てい): Gia đình, nhà

(ない): Vợ

(じ): Việc nhà

(おお): Chủ nhà

(ちん): Tiền nhà

(やまだ): Gia đình yamada

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 飯、牛 、豚

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 川、林 、森

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 首、道、山

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: