Học chữ Kanji bằng hình ảnh 服、着 、家

Học chữ Kanji bằng hình ản服、着 、家

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)PHỤC : 服

 Cách đọc theo âm Onyomi: ふく

 Cách đọc theo âm Kunyomi:

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 服、着 、家

Dưới ánh trăng bạn lấy quần áo.

Các từ thường gặp:

(ふく): Quần áo

洋服(ようふく): Âu phục

和服(わふく): Quần áo kiểu Nhật

服装(ふくそう): Trang phục

克服する(こくふくする): Khắc phục

制服(せいふく): Đồng phục

喪服(もふく): Tang phục

征服(せいふく): Chinh phục

2)TRƯỚC : 着

 Cách đọc theo âm Onyomi:  ちゃく, じゃく

 Cách đọc theo âm Kunyomi: き, ぎ, つ

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 服、着 、家

Tôi thấy con cừu () mặc áo len.

Các từ thường gặp:

着る(る): Mặc, khoác

上着(うわ): Áo vét, áo khoác

下着(した): Đồ lót

着く(く): Đến

着物(もの): Kimono

到着(とうちゃく): Đến, sự đến nơi

落ち着く(おちく): Bình tĩnh, kiềm chế

水着(みず): Đồ bơi

3)GIA : 家

 Cách đọc theo âm Onyomi:  か, け

 Cách đọc theo âm Kunyomi: いえ, や

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 服、着 、家

Ngày xưa con người nuôi lợn trong nhà.

Các từ thường gặp:

(いえ): Nhà

家族(ぞく): Gia đình

家庭(てい): Gia đình, nhà

家内(ない): Vợ

家事(じ): Việc nhà

大家(おお): Chủ nhà

家賃(ちん): Tiền nhà

山田家(やまだ): Gia đình yamada

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Like - シェアしてくださいね ^^ !
Câu hỏi - góp ý :

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :