Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Học chữ Kanji bằng hình ảnh

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Tàn :

Cách đọc theo âm Onyomi:  ざん

Cách đọc theo âm Kunyomi: のこ

Cách Nhớ:

tan 2

Ba () người chết chỉ còn lại vũ khí của họ.

Các từ thường gặp:

残念な(ざんねんな): Đáng tiếc

残る(のこる): Còn lại

残す(のこす): Để lại ( cái gì đó)

残り(のこり): Phần còn lại

残業(ざんぎょう): Làm thêm giờ

残高(ざんだか): Số dư tài khoản

残らず(のこらず): Không để lại gì (không có loại trừ)

 

2)Niệm :

Cách đọc theo âm Onyomi: ねん

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

niem

Bây giờ (), tôi đang nghĩ về bạn.

Các từ thường gặp:

残念な(ざんねんな): Đáng tiếc

記念(きん): Kỉ niệm

記念日(きねんび): Ngày kỉ niệm

信念(しんねん): Niềm tin

念願(ねんがん): Mong ước, mong nguyện

*無念(むねん): Hối tiếc

概念(がいねん): Khái niệm

*断念する (だんねんする): Bỏ cuộc, từ bỏ

3)Phối :

Cách đọc theo âm Onyomi:  ぱい, はい

Cách đọc theo âm Kunyomi:  くば

Cách Nhớ:

phoi

Một người lo lắng quy xuống để giao rượu ().

Các từ thường gặp:

心配する(しんぱいする): Lo lắng

配る(くばる): Phân phối

配達(はいたつ): Giao hàng

支配(しはい): Chi phối

配偶者(はいぐうしゃ): Vợ (Chồng)

支配人(しはいにん): Quản lí

宅配便(たくはいびん): Dịch vụ giao hàng tận nhà

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh

Học chữ Kanji bằng hình ảnh

Học chữ Kanji bằng hình ảnh

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *