Học chữ Kanji bằng hình ảnh 残、念、配

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  残、念、配Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Tàn : 残

Cách đọc theo âm Onyomi:  ざん

Cách đọc theo âm Kunyomi: のこ

Cách Nhớ:

tan 2

Ba () người chết chỉ còn lại vũ khí của họ.

Các từ thường gặp:

な(ざんねんな): Đáng tiếc

る(のこる): Còn lại

す(のこす): Để lại ( cái gì đó)

り(のこり): Phần còn lại

(ざんぎょう): Làm thêm giờ

(ざんだか): Số dư tài khoản

らず(のこらず): Không để lại gì (không có loại trừ)

 

2)Niệm : 念

Cách đọc theo âm Onyomi: ねん

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

niem

Bây giờ (), tôi đang nghĩ về bạn.

Các từ thường gặp:

な(ざんねんな): Đáng tiếc

(きん): Kỉ niệm

(きねんび): Ngày kỉ niệm

(しんねん): Niềm tin

(ねんがん): Mong ước, mong nguyện

*(むねん): Hối tiếc

(がいねん): Khái niệm

*する (だんねんする): Bỏ cuộc, từ bỏ

3)Phối : 配

Cách đọc theo âm Onyomi:  ぱい, はい

Cách đọc theo âm Kunyomi:  くば

Cách Nhớ:

phoi

Một người lo lắng quy xuống để giao rượu ().

Các từ thường gặp:

する(しんぱいする): Lo lắng

る(くばる): Phân phối

(はいたつ): Giao hàng

(しはい): Chi phối

(はいぐうしゃ): Vợ (Chồng)

(しはいにん): Quản lí

便(たくはいびん): Dịch vụ giao hàng tận nhà

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 近、重、軽

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 習、漢、遠

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 氏、紙、羽

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: