Học chữ Kanji bằng hình ảnh 泣、固、個

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  泣、固、個Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Phiến : 片

Cách đọc theo âm Onyomi:  へん

Cách đọc theo âm Kunyomi: かた

Cách Nhớ:

phien

Đây  là một phía của trái cây.

Các từ thường gặp:

ける(かたづける): Dọn dẹp

(かたみち): Đường một chiều

(かたほう): Một phía, một chiếc

(かたて): Một tay

*(かたこと): Lời nói không rõ ràng

る(かたよる): Lẹch sang một bên

(はへん): Mảnh vụn

2)Thiêu : 焼

Cách đọc theo âm Onyomi: しょう

Cách đọc theo âm Kunyomi: や

Cách Nhớ:

Thieu

Tôi đốt 3 bó rơm.

Các từ thường gặp:

く(く): Đốt

ける(ける): Bị đốt cháy

け(ゆうけ): Mặt trời lặn, hoàng hôn

け(ひけ):  Rám nắng

(きとり): Gà nướng

(きにく): Thịt nướng

*(ねんしょう): Đốt cháy

3)Tiêu : 消

Cách đọc theo âm Onyomi:  しょう

Cách đọc theo âm Kunyomi: き, け

Cách Nhớ:

tieu

Mặt trăng () biến mất trong nước.

Các từ thường gặp:

す(す): Tắt

える(える): Biến mất

する(しょうかする): Tiêu hóa

(しょうぼうしょ): Cục phòng cháy chữa cháy

す(とりす): Hủy bỏ

する(しょうきょする): Xóa bỏ

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 皆、彼、卒

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 必、要、荷

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 由、届、利

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: