Học chữ Kanji bằng hình ảnh 泣、固、個

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  泣、固、個Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Khấp : 泣

Cách đọc theo âm Onyomi:  きゅう

Cách đọc theo âm Kunyomi: な

Cách Nhớ:

khoc

Một người đang đứng () khóc rơi nước mắt.

Các từ thường gặp:

く(く): Khóc

(きごえ): Tiếng khóc

(きむし): Trẻ hay khóc nhè ( mít ướt)

うれしき(うれしき): Khóc vì vui

する(ごうきゅうする): Khóc to

2)Cố : 固

Cách đọc theo âm Onyomi: こ

Cách đọc theo âm Kunyomi: かた

Cách Nhớ:

co 1

Tường quanh nhà thờ cứng và khỏe.

Các từ thường gặp:

い(かたい): Cứng

まる(かたまる): Cứng lại

(たい): Thể rắn

(てい): Cố định

な(がんな): Ngoan cố

の(ゆうの): Cố hữu, vốn có

 

3)Cá : 個

Cách đọc theo âm Onyomi:  こ

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

ca

Mỗi người có một niềm tin riêng.

Các từ thường gặp:

(いっ): 1 Cái

(じん): Cá nhân

(じんしんじょう): Chủ nghĩa cá nhân

展(てん): Triển lãm cá nhân

(せい): Cá tính

(すう): Số chiếc

(しつ): Phòng riêng

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 皆、彼、卒

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 必、要、荷

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 由、届、利

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: