Học chữ Kanji bằng hình ảnh 由、届、利

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  由、届、利

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Do : 由

Cách đọc theo âm Onyomi:  ゆう, ゆ, ゆい

Cách đọc theo âm Kunyomi: よし

Cách Nhớ:

do 1

Đừng mở hộp vì sẽ có thứ đáng sợ chui ra.

Các từ thường gặp:

(じゆう): Tự do

(りゆう): Lý do

バリ(バリけい): Đi qua pari

な(ふじゆうな): Bất tiện

(らい): Nguồn gốc

*ある(ゆいしょある): CÓ lai lịch rõ ràng

 

2)Giới : 届

Cách đọc theo âm Onyomi: とど

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

gioi

Một gói quà được đưa tới nhà tôi.

Các từ thường gặp:

ける(とどける): Đưa tới

く(とどく): Được đưa tới

(*こんいんどけ): Đơn  xin kết hôn

(けっせきどけ): Đơn xin vắng mặt

る(とどけでる): Báo cáo

 

3)Lợi : 利

Cách đọc theo âm Onyomi:  り

Cách đọc theo âm Kunyomi: き

Cách Nhớ:

loi

Cắt lúa bán lấy lời.

Các từ thường gặp:

便な(べんな): Bất tiện

する(ようする): Sử dụng

益(えき): Lợi ích

な(こうな): Thông minh, lanh lẹ

(けん): Quyền lợi

(し): Lợi tức

き(ひだりき): Thuận tay trái

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 際, 関, 係

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 談, 案, 内

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 旅、場、戸

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: