Học chữ Kanji bằng hình ảnh 病、休、買

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 病、休、買

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)BỆNH : 病

 Cách đọc theo âm Onyomi:  びょう,  ぺい, へい

 Cách đọc theo âm Kunyomi: や, やまい

 Cách Nhớ:

Bệnh nhân đang ngủ ở bệnh viện

Các từ thường gặp:

病気(びょうき): Bệnh

病院(びょういん): Bệnh viện

看病(かんびょうする):: Chăm sóc bệnh nhân

急病(きゅうびょう): Bệnh cấp tính

重病(じゅうびょう): Bệnh nặng

病む(やむ): Bị ốm

(やまい): Sự ốm, sự có bệnh

疾病(しっぺい): Bệnh tật

2)HƯU : 休


 Cách đọc theo âm Onyomi:  きゅう

 Cách đọc theo âm Kunyomi: やす

 Cách Nhớ:

Có người đang nghỉ ở chỗ cái cây

Các từ thường gặp:

休む(やすむ): Nghỉ ngơi

休み(やすみ): Nghỉ, vắng mặt

夏休み(なつやすみ): Nghỉ hè

昼休み(ひるやすみ): Nghỉ trưa

休日(きゅうじつ): Ngày nghỉ

休講(きゅうこう): Nghỉ dạy

定休日(ていきゅうび): Ngày nghỉ định kỳ

 

3)MÃI : 買


 Cách đọc theo âm Onyomi:  ばい

 Cách đọc theo âm Kunyomi: か

 Cách Nhớ:

Ngày xưa con người dùng sò để mua sắm. Còn bây giờ dùng tiền giấy

Các từ thường gặp:

買う(かう): Mua sắm

買い物(かいもの): Sự mua hàng

買い占める(かいしめる): Mua toàn bộ, đầu cơ tích trữ

売買(ばいばい): Sự mua bán

買収する(ばいしゅうする): Mua chuộc

買い手(かいて): Người mua, khách hàng

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Like - シェアしてくださいね ^^ !
Câu hỏi - góp ý :

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :