Học chữ Kanji bằng hình ảnh 病、休、買

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 病、休、買Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)BỆNH : 病

Cách đọc theo âm Onyomi:  びょう,  ぺい, へい

Cách đọc theo âm Kunyomi: や, やまい

Cách Nhớ:

19 1

Bệnh nhân đang ngủ ở bệnh viện

Các từ thường gặp:

(びょうき): Bệnh

(びょういん): Bệnh viện

(かんびょうする):: Chăm sóc bệnh nhân

(きゅうびょう): Bệnh cấp tính

(じゅうびょう): Bệnh nặng

む(やむ): Bị ốm

(やまい): Sự ốm, sự có bệnh

(しっぺい): Bệnh tật

2)HƯU : 休

 

Cách đọc theo âm Onyomi:  きゅう

Cách đọc theo âm Kunyomi: やす

Cách Nhớ:

20

Có người đang nghỉ ở chỗ cái cây

Các từ thường gặp:

む(やすむ): Nghỉ ngơi

み(やすみ): Nghỉ, vắng mặt

み(なつやすみ): Nghỉ hè

み(ひるやすみ): Nghỉ trưa

(きゅうじつ): Ngày nghỉ

講(きゅうこう): Nghỉ dạy

(ていきゅうび): Ngày nghỉ định kỳ

 

3)MÃI : 買

 

Cách đọc theo âm Onyomi:  ばい

Cách đọc theo âm Kunyomi: か

Cách Nhớ:

21 1

Ngày xưa con người dùng sò để mua sắm. Còn bây giờ dùng tiền giấy

Các từ thường gặp:

う(かう): Mua sắm

(かいもの): Sự mua hàng

い占める(かいしめる): Mua toàn bộ, đầu cơ tích trữ

(ばいばい): Sự mua bán

する(ばいしゅうする): Mua chuộc

(かいて): Người mua, khách hàng

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 兄、姉 、弟

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 夏、秋、冬

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 名、語、春

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: