Học chữ Kanji bằng hình ảnh 研、究、留

Học chữ Kanji bằng hình ản研、究、留Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Nghiên : 研

Cách đọc theo âm Onyomi: けん

Cách đọc theo âm Kunyomi: と

Cách Nhớ:

Nghien

Tôi ngồi lên cái cổng đền để lau viên đá.

Các từ thường gặp:

(けんきゅう): Nghiên cứu

(けんきゅうしゃ): Nhà nghiên cứu

(けんきゅうじょ): Viện nghiên cứu

(けんしゅう): Tu nghiệp

ぐ(ぐ): Vót nhọn, làm cho nhọn

 

2)Cứu : 究

Cách đọc theo âm Onyomi: きゅう

Cách đọc theo âm Kunyomi: きわ

Cách Nhớ:

Cuu

Tôi ở nhà nghiên cứu trong 9 () năm.

Các từ thường gặp:

(けんきゅう): Nghiên cứu

(けんきゅうしゃ): Nhà nghiên cứu

(けんきゅうしつ): Phòng nhiên cứu

(きゅうめい): Khám phá, điều tra

*の(きゅうきょくの): Cùng cực

める(わめる): Nghiên cứu triệt để

3)Lưu : 留

Cách đọc theo âm Onyomi: りゅう, る

Cách đọc theo âm Kunyomi: と

Cách Nhớ:

Luu

Tôi sẽ lưu lại ruộng và lấy dao cắt lúa.

Các từ thường gặp:

する(りゅうがくする): Du học

(りゅうがくせい): Du học sinh

(す): Vắng nhà

(すばんでんわ): Máy điện thoại tự trả lời khi đi vắng

まる(まる): Ở lại

め(かきめ): Viết lại

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 主、住、糸

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 残、念、配

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 有、医、始

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: