Học chữ Kanji bằng hình ảnh 私、夫、妻

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 私、夫、妻Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Tư : 私

Cách đọc theo âm Onyomi: し

Cách đọc theo âm Kunyomi: わたし/わたくし

Cách Nhớ:

tu

Đây là cái cây mà tôi tự trồng ra đó ( oách không).

Các từ thường gặp:

(わたくし/わたし): Tôi

(りつだいがく): Đại học tư thục

(てつ):Đường sắt tư nhân

(よう): Sử dụng cho cá nhân

(ゆう): Sở hữu cá nhân

(せいかつ): Cuộc sống riêng

(しょばこ): Hộp thư

 

2)Phu : 夫

Cách đọc theo âm Onyomi: ふ, ふう, ぶ

Cách đọc theo âm Kunyomi: おっと

Cách Nhớ:

Phu

Tôi và chồng tôi, 2 người luôn ở bên nhau.

Các từ thường gặp:

(おっと): Chồng tôi

(さい): Chồng và vợ

(ふうふ): Cặp vợ chồng

(だいじょう): Không sao

(じん): Vợ, phu nhân

(くこうふう): Tìm tòi, nghiên cứu

な(じょうな): Khỏe mạnh

3)Thê : 妻

Cách đọc theo âm Onyomi: さい

Cách đọc theo âm Kunyomi: つま

Cách Nhớ:

Phu.

Người phụ nữ đang cầm cây chổi quét nhà là vợ tôi.

Các từ thường gặp:

(つま): Vợ tôi

(ふさい): Chồng và vợ

(さいし): Vợ và con

(いっぷたさい): Một chồng nhiều vợ

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 幸、悲、笑

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 痛、恥、怒

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 困、辛、苦

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: