Học chữ Kanji bằng hình ảnh 色、魚 、犬

Học chữ Kanji bằng hình ản色、魚 、犬Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)SẮC : 色

Cách đọc theo âm Onyomi:  しき, しょく

Cách đọc theo âm Kunyomi: いろ

Cách Nhớ:

63

Đây là hình của hai màu trộn vào nhau.

Các từ thường gặp:

(いろ): Màu sắc

な(いろいろな): Nhiều, phong phú

(みずいろ): Màu xanh của nước

(はいいろ): Màu xám

鉛筆(いろえんぴつ): Bút chì màu

(けしき): Phong cảnh

(とくしょく): Đặc sắc

2)NGƯ : 魚

Cách đọc theo âm Onyomi:  ぎょ

Cách đọc theo âm Kunyomi: さかな, ざかな , うお

Cách Nhớ:

64

Hình của một con cá.

Các từ thường gặp:

(さかな): Cá

(さかなや): Cửa hàng cá

(こざかな): Cá nhỏ

(うおいちば): Chợ cá

(きんぎょ): Cá vàng

(にんぎょ): Người cá

(ねったいぎょ): Cá nhiệt đới

(ぎょかいるい): Hải sản, đồ biển

3)CẨU : 犬

Cách đọc theo âm Onyomi:  けん

Cách đọc theo âm Kunyomi: いぬ

Cách Nhớ:

65

Đây là hình của một con chó.

Các từ thường gặp:

(いぬ): Con chó

(こいぬ): Chó con

(ばんけん): Chó canh cổng

盲導(もうどうけん): Chó dẫn đường

猿の(けんえんのなか): Thân nhau như chó với mèo

(りょうけん): Chó săn

(きょうけんびょう): Bệnh chó dại, bệnh dại

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 乗、写 、真

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歌、自 、転

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 切、作 、未

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: