Học chữ Kanji bằng hình ảnh 豆、短、運

Học chữ Kanji bằng hình ản豆、短、運Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Đậu : 豆

Cách đọc theo âm Onyomi: とう, ず

Cách đọc theo âm Kunyomi: まめ

Cách Nhớ:

Dau.

Đây là cái cốc đựng đậu.

Các từ thường gặp:

(まめ): Đậu (hạt)

腐(とうふ): Đậu phụ

コーヒー(コーヒーまめ): Hạt cà phê

(えだまめ): Đậu, đỗ xanh

(だいず): Đỗ tương

(とうにゅう): Sữa đậu nành

(なっとう): Đậu lên men, natto

 

2)Đản/Đoản : 短

 

Cách đọc theo âm Onyomi: たん

Cách đọc theo âm Kunyomi: みじか

Cách Nhớ:

Doan.

Mũi tên và đậu đều ngắn.

Các từ thường gặp:

い(みじかい): Ngắn

(たんしょ): Điểm, yếu

(たんき): Ngắn hạn

(たんきだいがく): Đại học ngắn hạn

(たんぺん): Chuyện ngắn

な(たんきな): Dễ nổi nóng

(たんか): Thơ tan-ka

3)Vận : 運

Cách đọc theo âm Onyomi:  うん

Cách đọc theo âm Kunyomi: はこ

Cách Nhớ:

Van.

Dùng xe vận chuyển cái đệm.

Các từ thường gặp:

ぶ(はこぶ): Vận chuyển

(うんてん): Lái xe

(うんてんしゅ): Tài xế

(うんどう): VẬn động

がいい(うんがいい): May mắn

(ふうん): Không may mắn

命(うんめい): Vận mệnh

(うんちん): Phí vận chuyển

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 押、字、式

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 急、開、閉

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歩、送、洗

 

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: