Học chữ Kanji bằng hình ảnh 連 , 窓, 側

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 連 , 窓, 側

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 連 , 窓, 側 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Mục lục

1. 連 : Liên

Cách đọc theo âm Onyomi : レン

Cách đọc theo âm Kunyomi : つら_なる, つ_れる

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 連 , 窓, 側

Lái xe () trên con đường dẫn tới đích

Các từ thường gặp:

れてく つれていく dẫn đi
れんぞく liên tục
する れんらくする liên lạc
かんれん liên quan
れんきゅう ngày nghỉ liên tiếp
なる つらなる nối tiếp
/ こくさいれんごう/こくれん liên hiệp quốc

2. 窓 : Song

Cách đọc theo âm Onyomi : ソオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : まど

Cách Nhớ:

cach nho chu kanji song

Hãy mở cửa sổ trái tim () bạn

Các từ thường gặp:

まど cửa sổ
まどぐち cửa (tiếp đón)
どうそうかい họp lớp
まどがわのせき ghế ngồi cạnh cửa sổ

3. 側 : Trắc

Cách đọc theo âm Onyomi : ソク

Cách đọc theo âm Kunyomi : かわ

Cách nhớ chữ 側:
Cách nhớ chữ Kanji 側
Tôi để tiền và dao cạnh mình

Các từ thường gặp:

うそく bên phải
りょうがわ cả hai bên
こう むこうがわ phía bên kia
そくめん phía bên
はんたいがわ mặt khác
がいそく bên ngoài
うちがわ bên trong

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 守, 過, 夢

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 葉, 景, 記

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 髪, 絵, 横

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: