Học chữ Kanji bằng hình ảnh 違、役、決

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  違、役、決Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Vi : 違

Cách đọc theo âm Onyomi:  い

Cách đọc theo âm Kunyomi: ちが

Cách Nhớ:

vi

Đường phố thật phức tạp, tôi nghĩ tôi nhầm đường rồi.

Các từ thường gặp:

う(ちがう): Khác, sai

える(まちがえる): Nhầm

い(まちがい): Lỗi

い(ちがい): Khác biệt

(はん): Vi phạm

い(かんちがい): Hiểu lầm

*(そう): Sự sai khác

2)Dịch : 役

Cách đọc theo âm Onyomi: やく, えき

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

dich

Nhiệm vụ của tôi là mang hòn đá.

Các từ thường gặp:

つ(やくにたつ): Hữu dụng

(しやくしょ): Văn phòng hành chính thành phố

(やくめ): Nhiệm vụ

(やくしゃ): Diễn viên

(やく): Vai trò

(しゅやく): Diễn viên chính

(いえき): Quân nhân

 

3)Quyết : 決

Cách đọc theo âm Onyomi:  けつ, けっ

Cách đọc theo âm Kunyomi: き

Cách Nhớ:

quyet

Chúng tôi sẽ quyết định bảo vệ nguồn nước.

Các từ thường gặp:

める(める): Quyết định

まる(まる): Được quyết định

して(けっして): Không bao giờ

(けってい): Quyết định  ( danh từ)

(けっしん): Quyết tâm

(かいけつ): Giải quyết

(けっしょう): Quyết thắng

(はんけつ): Phán quyết

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 由、届、利

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 復、表、全

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 復、表、全

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: