Học chữ Kanji bằng hình ảnh 飯、牛 、豚

Học chữ Kanji bằng hình ản飯、牛 、豚Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)PHẠN : 飯

Cách đọc theo âm Onyomi:  はん

Cách đọc theo âm Kunyomi: めし

Cách Nhớ:

69

Mọi người phản đối thói quen ăn quà nhiều cơm của tôi.

Các từ thường gặp:

(ごはん): Cơm, bữa cơm

(あさごはん): Bữa sáng, cơm sáng

(ひるごはん): Bữa trưa, cơm trưa

(ばんごはん): Bữa tối, cơm tối

(めし): Cơm, bữa ăn

(すいはんき): Nồi cơm điện

 

2)NGƯU : 牛

Cách đọc theo âm Onyomi:  ぎゅう

Cách đọc theo âm Kunyomi: うし

Cách Nhớ:

70

Đây là hình đầu con bò một sừng.

Các từ thường gặp:

(し): Con bò

(ぎゅうにく): Thịt bò

(ぎゅうにゅう): Sữa bò

(こうし): Bò con

(おうしざ): Kim ngưu ( chòm sao)

(すいぎゅう): Con trâu

丼(ぎゅうどん): Bát cơm thịt bò

(とうぎゅう): Sự đấu bò, chọi trâu

3)ĐỒN : 豚

Cách đọc theo âm Onyomi:  とん

Cách đọc theo âm Kunyomi: ぶた

Cách Nhớ:

71 1

Con heo nhìn mặt trăng.

Các từ thường gặp:

(ぶた): Con lợn, con heo

(ぶたにく): Thịt lợn

(こぶた): Heo sữa, lợn con

カツ(とんカツ): Món thịt heo cốt lết

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 青、白 、黒

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 空、林 、化

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 料、理 、反

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: