Học chữ Kanji bằng hình ảnh 首、道、山

Học chữ Kanji bằng hình ản首、道、山Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)THỦ : 首

Cách đọc theo âm Onyomi:   しゅ

Cách đọc theo âm Kunyomi: くび

Cách Nhớ:

48

Đây là hình dáng của một người cổ dài.

Các từ thường gặp:

(くび): Cổ

になる (くびになる): Bị đuổi việc

(てくび): Cổ tay

(しゅしょう): Thủ tướng

(しゅと): Thủ đô

(しゅい): Vị trí đứng đầu

(ぶしゅ): Bộ (chữ Hán)

2)ĐẠO : 道

Cách đọc theo âm Onyomi:  どう, とう

Cách đọc theo âm Kunyomi: みち

Cách Nhớ:

49

Anh ấy đang dài cổ () chờ ai đó ngoài đường ().

Các từ thường gặp:

(みち): Con đường, đường phố

(かたみち): Đường một chiều

(しょどう): Thư đạo

(じゅうどう): Nhu đạo, võ judo

(ほっかいどう): Hokkaido

(どうぐ): Đồ dùng

(ほどう): Hè, lề đường, Vỉa hè cho người đi bộ

(ちかみち): Đường tắt, lối tắt

3)SƠN : 山

Cách đọc theo âm Onyomi:  さん, ざん

Cách đọc theo âm Kunyomi: やま

Cách Nhớ:

50

Đây là hình một ngọn núi.

Các từ thường gặp:

(やま): Núi, ngọn núi

(やまみち): Sơn đạo, đường núi

さん(やまださん): Anh( chị) yamada

(ふじさん): Núi phú sĩ

(かざん): Núi lửa

(やまかじ): Cháy rừng

(とざん): Leo núi

(さんりん): Sơn lâm, rừng rậm

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 青、白 、黒

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 空、林 、化

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 料、理 、反

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: