Học chữ Kanji bằng hình ảnh 験、宿 、題

Học chữ Kanji bằng hình ản験、宿 、題Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 宿. Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh 宿

1)Kiểm : 験

Cách đọc theo âm Onyomi: けん, げん

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

Kiem

Trước khi leo núi, người () leo kiểm tra con ngựa ().

Các từ thường gặp:

(しけん): Bài kiểm tra

(けいけん): Kinh nghiệm

(じっけん): Thực nghiệm

(じゅけん): Dự thi

(たいけん): Trải nghiệm

 

2)Túc : 宿

Cách đọc theo âm Onyomi:  しゅく

Cách đọc theo âm Kunyomi: やど

Cách Nhớ:

Tuc

Nhà trọ này có thể chứa 100 () người ().

Các từ thường gặp:

宿(しゅくだい): Bài tập về nhà

*宿(げしょく): Rời nhà trọ

宿(やど): Nhà trọ

*宿(しゅくはく): Thuê trọ

*宿(みんしょく): Nhà trọ tư nhân

宿り(あまやどり): Trú mưa

 

3)Đề : 題

Cách đọc theo âm Onyomi:  だい

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

De

Nhà báo đi tìm chủ đề, anh ta phải đội mũ chạy trong trời nắng.

Các từ thường gặp:

宿(しゅくだい): Bài tập về nhà

(もんだい): Vấn đề

(だい): Tiêu đề

(だいめい): Tên tiêu đề

(わだい): Vấn đề được nói đến

(ぎだい): Vấn đề thảo luận

(かだい): Vấn đề chủ đề

(しゅだい): Chủ đề

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 悪、暗 、産

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 暑、寒 、弱

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 問、説 、者

 

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: