Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 19

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 19Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 19.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 19. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 19

Dạng bài :

!: Hãy chú ý câu có hai lần phủ định!

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

はだれかがくしゃみしても、Bless you とかわないんですね。
:「誰かが噂している」とうことはありますが、いませんね。でも、このんだによると、沖縄ではがくしゃみをすると、そばにいるうらしいですよ。それをわないとが幽霊にれて、かれるとか。
:へえー、にもBless you にあたるがあったんですね。
:沖縄だけでなく、「草」とには、「くさめくさめ」とう、わないとんでしまう、といてあるそうです。「くさめ」は「くしゃみ」のことですね。……あ、……はくしょん!
:くしゃみくしゃみ!

1.では、くしゃみをすると「誰かが噂をしている」とわなければならない。
2.にはだれかがくしゃみをしたときにう「Bless you 」にあたるはない。
3.ではくしゃみをするといことがこるとじられている。
4.だけではなくでも沖縄では、くしゃみをするといことがこる。
5.このまで、沖縄のくしゃみについてのらなかった。

Từ khó trong bài :

幽霊:hồn ma

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

Học sinh: Thầy ơi, người Nhật khi có ai đó hắt hơi thì không nói “Bless you” nhỉ.
Thầy giáo: Có câu là “có ai đó đang nói xấu” nhưng đặc biệt cũng chẳng nói gì nhỉ. Nhưng theo như quyển sách thầy đọc dạo này thì ở Okinawa, trẻ con hễ hắt hơi thì có lẽ là người bên cạnh sẽ nói cái gì đó đấy. Nếu không nói điều đó thì trẻ con sẽ bị hồn ma dắt đi mất đấy.
Học sinh: Hả, trong tiếng Nhật cũng có cách nói giống với Bless you nhỉ.
Thầy giáo: Không chỉ Okinawa mà trong quyển sách cũ tên là “tsurezuregusa” có viết là phải nói là “Kusamekusame”, hễ không nói thì sẽ chết. “Kusame” là “Kushami” (hắt hơi) nhỉ…. A,…Hắt xì!
Học sinh: Kushami kushami!

1. Ở Nhật Bản thì hễ hắt xì thì sẽ phải nói là “Ai đó đang nói xấu”.
2. Ở Nhật thì khi ai đó hắt xì thì sẽ không có cách nói nào ứng với 「Bless you 」
3. Ngày xưa ở Nhật hễ hắt xì thì sẽ bị tin là có chuyện xấu sắp xảy ra.
4. Không chỉ ngày xưa mà ngay cả bây giờ ở Okinawa hễ hắt xì thì điều xấu sẽ xảy ra.
5. Thầy giáo này cho đến gần đây cũng không biết về tập quán hắt xì của vùng Okinawa.

Lựa chọn đáp án

1. Sai bởi vì tuy có câu nói đó nhưng không được sử dụng nhiều.
2. Sai vì có cách nói ứng với 「Bless you 」là “có ai đó đang nói xấu”.
3. Đúng vì có thông tin là ở vùng Okinawa ngày xưa thì nếu không nói điều đó khi hắt xì thì trẻ con sẽ bị hồn ma dắt đi. Và không chỉ ở vùng Okinawa mà cũng có sách cho rằng phải nói là “Kusamekusame”, hễ không nói thì sẽ chết.
4. Sai vì không có thông tin cho rằng ngay cả bây giờ cũng vậy.
5. Đúng vì chỉ khi học sinh này hỏi, thấy giáo đó mới biết được.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 18

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 19. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :