You dont have javascript enabled! Please enable it!

Hướng dẫn luyện nghe N2 bài 11

Hướng dẫn luyện nghe N2 bài 11

Chào các bạn ! Trong loạt bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu đến các bạn những bài luyện nghe N2, với mục đích hỗ trợ các bạn đang luyện thi N2 có thể nghe tốt hơn và đạt điểm tốt hơn trong phần thi nghe N2. Mời các bạn cùng học bài đầu tiên : luyện nghe N2 bài 11

Hướng dẫn luyện nghe N2 bài 11

Hướng dẫn cách luyện

Các bạn nghe và làm như bình thường. Sau khi nghe và lựa chọn đáp án, các bạn có thể tham khảo dạng bài và bài dịch tham khảo.

Ngoài ra các bạn có thể áp dụng cách làm các bài tập dạng này theo như cách làm tham khảo phía dưới để áp dụng cho các dạng bài tương tự sau này.

Luyện nghe N2 bài 11

Các bạn hãy click vào video dưới đây để bắt đầu nghe

Nội dung luyện nghe N2 bài 11

で、しています。はどうですか。

:その、いかがですか。

:あのー、ゆっくりとなら、にあげられるようになりました。

ばすと、どうですか。

:あ、それはまだいです。

:腕をろにすことは?

:それは、まだできませんが、もうくてれないというのは、なくなりました。

:そうですか。しずつよくなってきていますね。もう、テープは貼らなくてもいいといます。お呂にったとき、を、こういうふうに、ゆっくりマッサージしてみてください。じゃ、またてください。

はどうですか。

1.腕をばすとまだみがある

2.腕をろにすことができる

3.腕をげることはできない

4.にテープを貼らなければいけない

Lời dịch tham khảo:

Tại bệnh viện, bác sĩ và người phụ nữ đang nói chuyện. Tình trạng vai của người phụ nữ như thế nào ?

Bác sĩ: Sau này, cô thấy như thế nào ?

Người phụ nữ: Vâng… Nếu từ từ tôi có thể đưa tay lên ạ.

Bác sĩ: Nếu duỗi ngang thì như thế nào ?

Người phụ nữ: À, cái đó vẫn còn đau ạ.

Bác sĩ: Cánh tay xoay về phía sau thì sao ?

Người phụ nữ: Cái đó thì vẫn hoàn toàn không thể ạ. Nhưng việc không ngủ được vì đau thì hết rồi ạ.

Bác sĩ: Vậy à, dần khá hơn rồi nhỉ. Tôi nghĩ là không cần dán miếng dán cũng được. Khi vào phòng tắm, hãy như massage từ từ vai như thế này. Vậy thì tuần sau lại đến nhé.

Câu hỏi: Tình trạng vai của người phụ nữ như thế nào ?

  1. Tay duỗi ngang thì vẫn còn đau
  2. Có thể xoay cánh tay lui phía sau
  3. Không thể đưa tay lên
  4. Phải dán miếng dán vào vai

Hướng dẫn cách làm :

Dạng bài: Nắm bắt chi tiết mô tả

Để có thể hiểu và làm dạng bài nghe này một cách hiệu quả, các bạn có thể áp dụng theo từng bước sau đây:

1. Nắm bắt chủ đề và câu hỏi:

Trước tiên, các bạn cần nắm bắt được tình huống câu chuyện ở đây là gì ?

で、しています

Tại bệnh viện, bác sĩ và người phụ nữ đang nói chuyện.

=> Chủ đề: nhắc đến bệnh viện có thể nắm được chủ đề câu chuyện là y tế.

Và câu hỏi được đặt ra là :

はどうですか。

Tình trạng vai của người phụ nữ như thế nào ?

=> Với dạng bài này, các bạn cần tập trung lắng nghe mô tả liên quan đến vai của người phụ nữ

2.Memo lại những ý chính:

Ở dạng đề này, các bạn chỉ nắm các đặc điểm mô tả liên quan đến vai:

にあげられる : có thể đưa tay lên

ばす : duỗi sang ngang

い : đau

ろにす : xoay về phía sau

できません: hoàn toàn không thể

テープ : miếng dán

マッサージ: massage

3. Suy luận, lựa chọn đáp án:

Đáp án: 1.腕をばすとまだみがある

Dựa vào những những key word có được, hãy cùng tiến hành phân tích các đáp án như sau:

Về tay thì người phụ nữ nói rằng: にあげられる ( có thể đưa tay lên ) => Loại đáp án số 3

Về việc 腕をろにす ( xoay cánh tay lui phía sau ) thì người phụ nữ trả lời là: まだできません ( vẫn hoàn toàn không thể )

=> Loại đáp án số 2

Về miếng dán thì bác sĩ nói rằng: テープは貼らなくてもいい ( không cần dán miếng dán cũng được) => Loại đáp án số 4

Và trong bài, bác sĩ có hỏi về ばす ( duỗi tay ngang ) thì người phụ nữ nói rằng: それはまだい ( cái đó vẫn còn đau )

Vậy nên, đáp án phù hợp nhất là đáp án 1. Tay duỗi ngang thì vẫn còn đau

Trên đây là nội dung hướng dẫn luyện nghe N2. Hy vọng các bạn có thể nâng cao khả năng nghe một cách hiệu quả. Mời các bạn cùng luyện nghe tiếng Nhật N2 theo các bài khác trong chuyên mục : Luyện nghe N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: